Phía sau một cô gái.

Tác giả:

Dương Cầm

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/03/2015

Sách miễn phí

Đi qua những năm tháng tuổi trẻ, ta giật mình nhận ra đã có một thời ta "ngu" như vậy! Ừ, ngu cũng tốt! Ai khôn ngoan chẳng dại đôi ba lần...

Kết nối với Waka