Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Phí hoài tuổi hai mươi

Tác giả:

Wis

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 28/01/2015

Chị Hương ơi là chị Hương, vì một chút nông nổi của tuổi bồng bột mà chị nỡ đánh mất cái tuổi hai mươi tưởng như sáng rạng hay sao, hỡi chị!

Kết nối với Waka