Những Quy Tắc Trong Quản Lý

Những Quy Tắc Trong Quản Lý

Tác giả: Richard Templar

Chuyên mục: Sách Kinh Tế, Quản Trị - Lãnh Đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm