Những ngã rẽ giao nhau

Tác giả:

Bích Trầm

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/03/2015

Sách miễn phí

Vinh đã đợi Linh suốt 4 năm Đại học chỉ để Linh có cơ hội suy nghĩ lại tình cảm của mình. Nhưng đến ngày tốt nghiệp, anh đã không đến đón cô như lời hẹn.

Đã sảy ra rất nhiều chuyện giữa hai người và thời gian đã chia rẽ để đi theo những con đường không ai mong muốn.

Kết nối với Waka