Những Cấm Kị Khi Giao Tiếp Với Khách Hàng

Tác giả: Phạm Ái Minh

Thể loại: Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 22/01/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm