Những bài học của 7 tổng giám đốc thành công nhất nước Mỹ

Tác giả: Jeffrey A.Krames

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 19/02/2017

Đọc thêm