Những bài học của 7 tổng giám đốc thành công nhất nước Mỹ

Những bài học của 7 tổng giám đốc thành công nhất nước Mỹ

Tác giả: Jeffrey A.Krames

Chuyên mục: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Đọc thêm