Người giỏi không phải là người làm tất cả

Tác giả: Donna M. Genett

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp thành phố HCM

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/07/2017

12.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm