Người chọn nghề hay nghề chọn người

Tác giả: Orison Swett Marden

Thể loại: Kinh doanh, Khởi nghiệp

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 21/02/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm