Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Ngoảnh đầu tìm lại thanh xuân

Tác giả:

Diệu Thảo

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 09/01/2015

Thực ra thì giữa tôi và Thắng già chưa bao giờ xảy ra cái gì cả. Tôi thi trượt đại học năm  thứ nhất, hắn cũng không nghỉ chơi với tôi. Năm thứ hai tôi ra Hà Nội, hắn đã có người yêu. Tôi và hắn vẫn đồng hành bên nhau như những người bạn. Thỉnh thoảng buồn mồm thì gọi nhau đi uống nước, đi ăn kem

Kết nối với Waka