Nghệ thuật bán hàng bậc cao

Tác giả: Zig Ziglar

Thể loại: Kinh doanh, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/07/2017

47.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm