• Tại sao chọn Waka
  • Chia sẻ độc giả
  • Báo chí nói về Waka
  • Số liệu Waka

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại

Tác giả:

Phương Hạ

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 06/02/2015

Có những câu chuyện là hư cấu được biến tấu cho gần với những sự kiện hiện thực- đây là 1 câu chuyện như vậy. Với những kí ức đã từng được lưu giữ và những phần kí ức đang dần mất đi, liệu Hạ có nhớ tuổi thanh xuân của mình đã từng xảy ra như thế nào?

Kết nối với Waka