Nền tảng & ứng dụng của Bản đồ Tư duy

Tác giả: Tony Buzan

Thể loại: Nuôi dạy con, Kỹ năng, Kỹ năng làm việc, Tủ sách gia đình

Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp thành phố HCM

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/09/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm