Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Mười năm

Tác giả:

Áng Tường Vân

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/03/2015

Phượng mười năm.... hiu hắt gió mười năm

Yêu mười năm... nhớ muôn thuở... mười năm

(Phượng mười năm, Xuân Diệu)

Kết nối với Waka