Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Mảnh vỡ thanh xuân

Tác giả:

Diệu Huyền

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 10/01/2015

Cuộc gặp gỡ giữa một cô gái trầm cảm và một chàng trai bệnh nhân trong bệnh viện

Kết nối với Waka