Mảnh vỡ thanh xuân

Tác giả:

Diệu Huyền

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 10/01/2015

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Cuộc gặp gỡ giữa một cô gái trầm cảm và một chàng trai bệnh nhân trong bệnh viện

Kết nối với Waka