Lý Gia Thành "Ông chủ của những ông chủ"

Tác giả: Anthony B.Chan

Thể loại: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm