Lý Gia Thành

Lý Gia Thành "Ông Chủ Của Những Ông Chủ"

Tác giả: Anthony B.Chan

Chuyên mục: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm