Lời từ chối hoàn hảo

Tác giả: William Ury

Thể loại: Nghệ thuật sống

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 23/01/2017

Đọc thêm