Lời Từ Chối Hoàn Hảo

Lời Từ Chối Hoàn Hảo

Tác giả: William Ury

Chuyên mục: Nghệ thuật sống

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm