Living history - Hồi ký Hillary Clinton và chính trường nước Mỹ

Tác giả: Hillary Rodham Clinton

Thể loại: Văn học, Tự truyện

Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa Sài Gòn

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

40.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm