Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Lấp lánh, và trôi...

Tác giả:

Tiêu Dao

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/01/2015

Ai cũng có thanh xuân của mình, và ai cũng có quyền lựa chọn làm những gì mình muốn, cho dù đó là lựa chọn nào và trong hoàn cảnh nào đi nữa...

Kết nối với Waka