Lãnh đạo luôn ăn sau cùng

Lãnh đạo luôn ăn sau cùng

Tác giả: Simon Sinek

Chuyên mục: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Đọc thêm