Lãnh Đạo Luôn Ăn Sau Cùng

Lãnh Đạo Luôn Ăn Sau Cùng

Tác giả: Simon Sinek

Chuyên mục: Quản Trị - Lãnh Đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Đọc thêm