Lãnh đạo luôn ăn sau cùng

Tác giả: Simon Sinek

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 07/07/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm