Làn Sóng Ngầm (Groundswell) - Thành Công Trong Thế Giới Xáo Trộn Bởi Công Nghệ Số

Làn Sóng Ngầm (Groundswell) - Thành Công Trong Thế Giới Xáo Trộn Bởi Công Nghệ Số

Tác giả: Charlene Li - Josh Bernoff

Chuyên mục: Sách Kinh Tế, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm