Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Lạc mất và tìm thấy

Tác giả:

Lê Thạch Thi

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 29/01/2015

“Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu

Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc

Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt

Vậy mà tan trong sương gió mong manh”

Kết nối với Waka