Lạc

Tác giả:

An Nhiên

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/03/2015

Sách miễn phí

"Anh vội vã, mải mê trong hoang hoải lầm lỗi. Còn em, vẫn luôn ở đó, lặng lẽ kiếm tìm, lặng lẽ chờ đợi, lặng lẽ tin cẩn, lặng lẽ thương yêu. Chúng ta cứ đi. Chỉ biết, con đường anh chọn, mỗi bước sâu thêm, anh lại lạc trong mê cung của chính mình. Còn em, suốt năm năm qua, cứ lạc trong tầm mắt anh. Ta chưa tìm được lối ra. Hoặc là, ta cố chưa tìm được lối ra."

Kết nối với Waka