Kinh doanh như một cuộc chơi

Tác giả: Richard Branson

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo, Kinh doanh tổng hợp

Nhà xuất bản: NXB Thế Giới

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

Đọc thêm