Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Không thể buông tay

Tác giả:

Trinh GFR

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 02/02/2015

Không thể buông tay là câu truyện về hai con người tưởng như thuộc về hai thế giới nhưng lại giống nhau đến kì lạ. Họ đều cảm thấy mình không xứng với người kia và tuyệt vọng với tình yêu của mình. Hãy đọc và cảm nhận.

Kết nối với Waka