Khởi thuật

Tác giả: Guy Kawasaki

Thể loại: Khởi nghiệp

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 18/01/2017

Sách đang duyệt bản quyền

Đọc thêm