Khoảng cách - Gap

Tác giả: Marty Neumeier

Thể loại: Kinh doanh, Kiến thức kinh tế

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/02/2017

Đọc thêm