Khi nỗi nhớ thành một ước mơ

Tác giả:

Cáo Smile

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 04/02/2015

Sách miễn phí

Anh chính là tuổi thành xuân của cuộc đời tôi...

Chính nỗi nhớ anh là nguồn sức mạnh lớn nhất để giúp tôi thực hiện ước mơ của cuộc đời mình...

Có ai hiểu được mùa đông đẹp biết nhường nào? 

Còn anh, anh có hiểu được tình cảm tôi dành cho anh sâu đậm ra sao? 

 

Kết nối với Waka