Khát vọng Việt - Vì sao đất nước ta còn nghèo?

Tác giả: Đỗ Cao Bảo

Thể loại: Kinh doanh, Khởi nghiệp, Quản trị - Lãnh đạo, Văn hóa nghệ thuật

Nhà xuất bản: NXB Thế Giới

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 29/05/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm