Khách Hàng Là Số 1 (Bí Quyết Tạo Cơn Sốt Bán Hàng)

Khách Hàng Là Số 1 (Bí Quyết Tạo Cơn Sốt Bán Hàng)

Tác giả: Ken Blanchard

Chuyên mục: Sách Kinh Tế, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Đọc thêm