Khách hàng là số 1 (Bí quyết tạo cơn sốt bán hàng)

Khách hàng là số 1 (Bí quyết tạo cơn sốt bán hàng)

Tác giả: Kenneth Blanchard

Chuyên mục: Kinh doanh, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Đọc thêm