Kẻ làm thay đổi cuộc chơi

Tác giả: Alan George Lafley

Thể loại: Kinh doanh, Kinh doanh tổng hợp

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

60.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm