Inside Intel - Câu Chuyện Về Tập Đoàn Sản Xuất Chip Hàng Đầu Thế Giới

Inside Intel - Câu Chuyện Về Tập Đoàn Sản Xuất Chip Hàng Đầu Thế Giới

Tác giả: Tim Jackson

Chuyên mục: Quản Trị - Lãnh Đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm