Inside Intel - Câu chuyện về tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới

Inside Intel - Câu chuyện về tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới

Tác giả: Tim Jackson

Chuyên mục: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm