Huế mù sương

Tác giả:

Tuyền Nguyễn

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/03/2015

Sách miễn phí

Huế vẫn đẹp, dù mang trong mình nét u buồn trầm mặc. Nhạn rồi cũng đi qua những bước đường đời vấp ngã, tuyệt vọng. Sẽ lại thấy yêu đời vào một ngày sương trắng bến sông xưa…

Kết nối với Waka