Góc Nhìn Sử Việt: Lương Ngọc Quyến

Tác giả:

Đào Trinh Nhất

Thể loại: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật

Nhà xuất bản:

Đang cập nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 26/12/2014

Sách miễn phí

Tóm tắt cuốn sách "Góc Nhìn Sử Việt: Lương Ngọc Quyến":

"Dân tộc ta vốn dòng dõi rồng tiên. Ruộng đất ta phì nhiêu, dài mấy trăm muôn dặm, đầy những núi non linh tú. Kể từ Hồng Bàng lập quốc tế đến giờ, lịch sử truyền nối hơn 4.000 năm, trải qua các triều đại Kinh Dương Vương, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Lý, Trần, Hậu Lê rồi đến bản triều Nguyễn thị, mỗi đời kế tiếp mở mang bờ cõi thêm to, điểm tô non sông thêm đẹp. Phải biết tổ tiên ta đã tốn bao nhiêu thông minh, bày tỏ biết bao nhiêu thông minh, bày tỏ biết bao nhiêu nghị lực, hy sinh biết bao nhiêu máu thịt, mới xây dựng lên được giang sơn gấm vóc này để lại chúng ta."

(Trích Tuyên ngôn thứ 2)

Mời các bạn đón đọc cuốn sách: "Góc Nhìn Sử Việt: Lương Ngọc Quyến - Đào Trinh Nhất"

Kết nối với Waka