Gió thổi một vùng trời

Tác giả:

Trà Bình

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/03/2015

Sách miễn phí

Truyện ngắn được hư cấu thực tế nói về chàng thanh niên xa quê và những biến cố trong cuộc sống, những số phận bệnh tật và những hoàn cảnh éo le...

 

Kết nối với Waka