Giao tiếp bất kỳ ai

Tác giả: Jo Condrill, Bennie Bough

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/05/2017

Đọc thêm