Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Giao thông đô thị - Tầm nhìn, chiến lược & chính sách (Phần 2)

Thể loại: Khoa học xã hội, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản:

NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 21/06/2017

Tập sách “Giao thông đô thị - tầm nhìn, chiến lược và chính sách” của TS. Nguyễn Xuân Thủy là kết quả của quá trình “thai nghén” hơn 30 năm, với không ít những suy tư, trăn trở của tác giả. Có thể nói, những kiến thức, kinh nghiệm học được từ châu Âu, cùng với những năm tháng dày công “mày mò”, nghiên cứu, học hỏi và cả “cọ xát” với thực tiễn Giao thông vận tải đầy cam go của đất nước vào những năm 70, 80 thế kỷ trước, từ vị trí là cán bộ nghiên cứu Viện Kinh tế vận tải (nay là Viện Chiến lược và phát triển - Bộ Giao thông vận tải), tiếp đến làm công tác chỉ đạo vận tải hành khách ở Vụ Vận tải. Rồi những năm làm công tác quản lý (trên cương vị Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Giao thông vận tải), chuỗi thời gian trải nghiệm đó như được hòa quyện với tâm thức của tác giả: Mong muốn đóng góp một điều gì, dù nhỏ cho sự phát triển của ngành. Nó như có “phép mầu nhiệm” làm thay đổi và định hình lại trong ông bản lĩnh, cách nhìn nhận và phương pháp giải quyết những vấn đề “gay cấn” thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải, đặc biệt là Giao thông đô thị.

Waka trân trọng giới thiệu!

Kết nối với Waka