Giải độc những ngộ nhận trong quản trị

Tác giả: David A.J. Axson

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/05/2017

40.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm