Giá như yêu được một người

Tác giả:

Hoàng Minh Tường

Thể loại: Truyện dài - Tiểu thuyết, Văn học

Nhà xuất bản:

Đang cập nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/05/2017

Tìm đọc sách giấy: Tại đây

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Hoàng Minh Tường là một trong những nhà văn hiện đại của Việt Nam, tác giả cuốn Thời của thánh thần
Hoàng Minh Tường từng trải qua các nghề dạy học, viết báo và viết văn.
Giá như được yêu một người xuất bản năm 1994

Trân trọng giới thiệu!

Từ khóa: Tiểu thuyết,

Kết nối với Waka