Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Đừng níu kéo giấc mơ

Tác giả:

Đặng Hoàng Trang

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 04/03/2015

Giấc mơ, ai mà chẳng có thế nhưng cũng có những lúc ta phải buông bỏ nó.

Kết nối với Waka