Donald Trump chiến lược đầu tư bất động sản

Tác giả: George H.Ross

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo, Kiến thức kinh tế

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 03/07/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm