Đố Kiều, nét đẹp văn hóa

Tác giả:

Phạm Đan Quế

Thể loại: Thơ - Tản văn, Văn học

Nhà xuất bản:

NXB Văn Hóa Sài Gòn

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 09/05/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Từ Truyện Kiều và những thủ pháp nghệ thuật cùng nội dung đặc sắc của tác phẩm, tác giả đã giới thiệu những biến thể từ Truyện Kiều trong cuộc sống của người dân là vận dụng Truyện Kiều vào việc xem bói, vịnh về Kiều và bình Kiều. Quyển Bình Kiều, Vịnh Kiều, Bói Kiều và các quyển Từ lẩy Kiều, Đố Kiều… đến các giai thoại về Truyện Kiều, Đối kiều - nét đẹp văn hóa và Bói Kiều như một nét văn hóa gồm nhiều bài viết, phân tích, những tranh luận, đánh giá về Truyện Kiều và những bài Vịnh thân phận, cuộc đời của nàng Kiều kéo dài hàng trăm năm nay từ khi tác phẩm ra đời và nổi tiếng. Phần Bói Kiều là một phần đặc sắc khi tác giả đưa ra những bài viết, nghiên cứu về việc áp dụng Truyện Kiều để bói toán, đưa ra phương pháp, quẻ bói tương ứng để thực hiện việc xem bói từ Truyện Kiều từ những câu thơ đầy ý nghĩa về cuộc sống, tình yêu, gia đình… của nàng Kiều được sắp xếp theo từng đề mục, vấn đề khác nhau.
Ngày nay, Truyện Kiều vẫn giữ nguyên những giá trị lớn lao về nội dung và nghệ thuật và đóng góp to lớn cho nền văn học nước ta. Từ những tác phẩm trên, tác giả Phạm Đan Quế đã giúp độc giả hiểu và phân tích Truyện Kiều ở nhiều góc độ khác nhau cũng như việc vận dụng Truyện Kiều một cách phong phú, đa dạng và linh hoạt vào đời sống xã hội ngày nay làm cho Truyện Kiều có giá trị và tồn tại lâu bền với thời gian trong lòng độc giả.

Trân trọng giới thiệu!

Từ khóa: Truyện Kiều,

Kết nối với Waka