Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả

Tác giả: Michael E. Gerber

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 13/07/2017

Đọc thêm