Dạy con đơn giản hiệu quả

Tác giả:

Hoa Dương

Thể loại: Nuôi dạy con

Nhà xuất bản:

NXB Văn Hóa Thông Tin

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 21/10/2015

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Tóm tắt cuốn sách "Dạy Con Đơn Giản Hiệu Quả":

Bạn luôn cảm thấy con mình thật khó bảo? Bạn luôn cảm thấy con quá phức tạp? Bạn luôn băn khoăn tìm cách dạy con hiệu quả? Bạn hãy xem các bậc thông thái đã dạy con họ như thế nào và sẽ phải thốt lên: "Không ngờ, dạy con lại đơn giản đến thế!". Không có trẻ nào không thể dạy được, chỉ có cha mẹ là chưa biết cách dạy con.

Waka trân trọng giới thiệu cuốn sách "Dạy Con Đơn Giản Hiệu Quả"!

Kết nối với Waka