Đặt cược vào nhân viên, tiền vào trong tay bạn

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản:

NXB Thời Đại

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 24/12/2014

Sách miễn phí

 Bạn không thể xây dựng văn hóa sở hữu chỉ bằng cách đơn giản là bán cổ phần cho nhân viên. Trong cuốn sách này, Jack Stack đã mô tả kỹ lưỡng những phương thức giúp nhân viên không chỉ sở hữu cổ phần mà còn có tinh thần làm chủ, hiểu được vai trò của mình trong việc tạo dựng vị thế và thành công cho công ty, giúp họ "hướng tới điều gì đó lớn lao hơn công việc hằng ngày". Những phương thức đó bao gồm:

Xây dựng tinh thần cởi mở và tính minh bạch thông tin trong công ty;

Xác định rõ mục tiêu;

Phổ biến cho nhân viên ý thức về mục tiêu, vai trò của mục tiêu, và cách thức thực hiện mục tiêu;

Khuyến khích nhân viên tạo ra những cách làm sáng tạo để đạt được mục tiêu;

Khen ngợi vào trao thưởng kịp thời khi nhân viên thành công.

Jack Stack cho rằng nhà quản lý không nên coi nhiệm vụ chính của mình là quản lý con người mà hãy truyền đạt cho nhân viên cách tự quản lý chính mình. "Chỉ có như vậy nhân viên trong công ty mới trở thành những người chủ thực sự"

Mời các bạn đón đọc cuốn sách "Đặt Cược Vào Nhân Viên, Tiền Vào Trong Tay Bạn - Jack Stack, Bo Burlingham"

Kết nối với Waka