Đặt cược vào nhân viên, tiền vào trong tay bạn

Đặt cược vào nhân viên, tiền vào trong tay bạn

Tác giả: Jack Stack, Bo Burlingham

Chuyên mục: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm