Đặt Cược Vào Nhân Viên, Tiền Vào Trong Tay Bạn

Đặt Cược Vào Nhân Viên, Tiền Vào Trong Tay Bạn

Tác giả: Jack Stack, Bo Burlingham

Chuyên mục: Sách Kinh Tế, Quản Trị - Lãnh Đạo

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm