Dẫn Dắt Cuộc Cách Mạng (Leading The Revolution)

Dẫn Dắt Cuộc Cách Mạng (Leading The Revolution)

Tác giả: Gary Hamel

Chuyên mục: Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm