Dẫn dắt cuộc cách mạng (Leading the revolution)

Tác giả: Gary Hamel

Thể loại: Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 13/07/2017

Đọc thêm