Dẫn dắt cuộc cách mạng (Leading the revolution)

Dẫn dắt cuộc cách mạng (Leading the revolution)

Tác giả: Gary Hamel

Chuyên mục: Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm