Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Con nợ ba một lời xin lỗi

Tác giả:

Cherry

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 02/03/2015

Con có thể dễ dàng nói yêu thương một người con trai, nói cảm ơn hay xin lỗi một người bạn. Nhưng.. con chưa bao giờ dám nhận lỗi trước mặt ba : Con nợ ba một lời xin lỗi!

Từ khóa: trang cherry,

Kết nối với Waka