Có một khoảng trời dưới bóng cây

Tác giả:

Rin Vón Cục

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 04/03/2015

Sách miễn phí

Lời nói đầu: Câu chuyện này không nhấn nhá về một thời điểm mà viết về những khoảnh khắc, tuy mảnh nhỏ nhưng trong ngần và ấm áp khi nhìn lại.

Tuổi thanh xuân trong tôi là như vậy.

 

Kết nối với Waka