Chữ thời

Tác giả:

Kim Định

Thể loại: Tôn giáo - Tâm linh, Khoa học xã hội, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản:

NXB Hội Nhà Văn

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 06/11/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Xuất bản lần đầu năm 1967, là tác phẩm bàn về siêu hình Kinh Dịch. Ông cho rằng siêu hình Tây Phương là hoàn toàn trừu tượng, siêu hình Viễn Đông tuy cũng trừu tượng nhưng lại đâm rễ cụ thể xuống các thể chế như lịch pháp, thiên văn… Đó là phương thức đem triết lý vào cấu trúc của xã hội và cải hóa tâm tính con người.

Mời các bạn đón đọc Chữ thời - Kim Định!

Kết nối với Waka