Chiến lược đại dương xanh

Tác giả: W. Chan Kim, Mauborgne

Thể loại: Kinh doanh, Kiến thức kinh tế, Kinh doanh tổng hợp

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 19/02/2017

Đọc thêm