Chiến lược đại dương xanh

Tác giả: W. Chan Kim, Mauborgne

Thể loại: Kinh doanh, Kiến thức kinh tế, Kinh doanh tổng hợp

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Định dạng: Epub, Audio

Ngày cập nhật: 09/05/2017

Đọc thêm

Sách này đã có phiên bản Audio

Nghe đọc sách