Chiến lược đại dương xanh

Chiến lược đại dương xanh

Tác giả: W. Chan Kim, Mauborgne

Chuyên mục: Kinh doanh, Kiến thức kinh tế, Kinh doanh tổng hợp

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Đọc thêm