Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Chia

Tác giả:

Sỏi

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/03/2015

Tình yêu không có đúng sai.

Đúng sai trong tâm người.

Khi tình đến, bạn có thể ích kỷ đón nhận, cũng có thể đau đớn rời đi.

Là “chia ly” hay “chia sớt” tình cảm, suy cho cùng cũng chỉ là những chọn lựa. Nhưng lựa chọn thế nào để tâm bình yên, đó mới là điều quan trọng…

Kết nối với Waka